Bussijuhi ameti- ja täiendkoolitus D1-, D1E-, D- ja DE- kategooria juhile

Bussijuhi ametikoolitusel valmistatakse ette tasu eest töötavaid bussijuhte.

Koolituse eesmärgiks on anda bussijuhile põhjalikud teadmised ja oskused riikliku õppekava alusel ettenähtud teemade kohta ning suunata bussijuhti ohutult ja keskkonnasäästlikult liiklema.

Kiirendatud ametikoolitus mahus 70 tundi saavad läbida juhid, kellel on juba vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus. Koolituse minimaalne ajaline kestvus on vähemalt kaks nädalat.

Koolitus lõppeb koolieksami ja tunnistuse väljastamine kehtiva täienduskoolituse standardi.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.
  • Juhiluba.

Õppejõud: .

Bussijuhi täienduskoolitusel täiendatakse bussijuhi teadmisi ja oskusi liiklusohutuse alal ning käsitletakse kehtivat seadusandlust. Lisaks õpitakse palju muud koolituse ja bussi juhtimisega seonduvat.

Bussijuhi täiendõppe koolitus mahus 35 tundi tuleb bussijuhtidel läbida enne olemasoleva kutsetunnistuse kehtivuse lõppu. Selle koolituse saavad läbida ka vastava kategooria mootorsõiduki juhid, kelle juhistaaž on üle kahe aasta. Koolituse lühim kestvus on vähemalt neli päeva.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.
  • Juhiluba (staažiga vähemalt 2 aastat ja D1-, D1E-, D- või DE- kategooriad).

Õppejõud: Paul Paas, Viktor Romanov, Marina Vorobjova, Valeri Plotnikov.