Skip to main content

D-kategooria

Autobuss

Auto, mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile rohkem kui kaheksat sõitjat.

D-kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kellel on omatud vähemalt poolteist (1,5) aastat B-kategooria juhiluba (mitte esmane juhiluba) ning kes on õppetöö alustamisel vähemalt 23,5 aastat vana.

Meie koolis on õppesõidukiks buss – Neoplan.

Kursuse pikkuseks on vähemalt 6 nädalat.

Koolitus lõppeb koolieksami ja tunnistuse väljastamine kehtiva täienduskoolituse standardi.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.
  • Mootorsõidukijuhi tervisetõend D-kategooria juhtimist lubava märkega (väljastab liiklusmeditsiini komisjon).
  • Juhiluba (mitte esmane).

Kursus sisaldab:

  • Teooriaõpet 20 tundi (tunni pikkus 45 minutit).
  • Sõiduõpet 20 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit).

Õppejõud: Sergey Butussov.


D-kategooria ja D1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava
Eesti Maanteeameti nõuded mootorsõidukijuhile
Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded