Skip to main content

ADR Koolitus

Ohtlike veoste autoveo

Ohtlikke veoseid vedavate autojuhtide koolituse nõuded on kehtestatud TSM 14.12.2001 määrusega nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» ja 26.09.2000 määrusega nr 76 «Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuete, koolitamise eeskirja ja koolituskursuse õppekava kehtestamine».

ADR-põhikoolitus on teile vajalik juhul, kui veetakse ohtlikke veoseid pakendatuna ja puistes, v.a. lõhkeained ja radioaktiivsed ained.

ADR-paakauto koolitus on teile vajalik juhul, kui veate ohtlikke aineid paakautodega mahtuvusega üle 1000l ja paakkonteinereid mahtuvusega üle 3000l.

Vajadusel korraldame teile lisakoolituse lõhkeainete ja radioaktiivsete ainete veoks.

Kuna teie ohtlike ainete veo pädevustunnistus kehtivusaeg on 5 aastat väljastamise hetkest, on teil tunnistuse pikendamiseks vajalik läbida täiendkoolitus ja sooritada eksam Maanteeameti Registriosakonnas enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist.

Kursuse maksumuses sisalduvad kvaliteetsed ja mahukad õppematerjalid.

Koolitus lõppeb koolieksami ja tunnistuse väljastamine kehtiva täienduskoolituse standardi.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.
  • Juhiluba.

Õppejõud: Tõnu Mägi.


Kursuse õppekavad:
Ohtlikke veoseid vedava autojuhi baaskoolitus
Ohtlikke veoseid vedava autojuhi paakides veo erikoolitus
Ohtlikke veoseid vedava autojuhi lõhkeainete veo erikoolitus
Ohtlikke veoseid vedava autojuhi täiendkoolitus
Ohtlikke veoseid vedava autojuhi paakides veo erikoolituse täiendkoolitus
Ohtlikke veoseid vedava autojuhi lõhkeainete veo täiendkoolitus

Eesti Maanteeameti nõuded mootorsõidukijuhile
Eesti Maanteeamet. ADR ehk ohtlike veoste vedu
Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded