Skip to main content

Jätkuõpe

Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit peab isik läbima mootorsõidukijuhi koolitaja juures jätkuõppe. See kehtib isikutele, kes alates 01.02.2020. on kolm korda järjest mittesooritanud Transpordiameti riikliku sõidueksami. Jätkuõppe sisu määrab koolitaja lähtuvalt juhtimisõiguse taotleja esitatud sõidueksami kaartide väljavõttest eksami mittesooritamise põhjuste kohta. Mittesooritatud sõidueksamite osas on eksamikaart leitav isiku Transpordiameti e-teeninduse postkastis. Jätkuõpet võib isik läbida vabalt valitud autokooli juures ehk isikud ei ole kohustatud läbima õpet varasema koolitaja juures. Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi.


Transpordiameti nõuded mootorsõidukijuhile – Jätkuõpe