Skip to main content

A-kategooria

Mootorratas (täiendõpe)

A1-KATEGOORIA

Mootorratas, mille mootori töömaht ei ületa 125cm3 ja võimsus ei ületa 11kW. Seda kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes õppetöö alustamisel on vähemalt 15,5 aastat vana.

Koolitus lõppeb koolieksami ja tunnistuse väljastamine kehtiva täienduskoolituse standardi.


A2-KATEGOORIA

Mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kW või erivõimsus on kuni 0,2 kW/kg.

A2 kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes õppetöö alustamisel on vähemalt 17,5 aastat vana.

Koolitus lõppeb koolieksami ja tunnistuse väljastamine kehtiva täienduskoolituse standardi.


A-KATEGOORIA

Mootorratas, mille mootori võimsus 50 kW või erivõimsus on üle 0,25 kW/kg.

A-kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes õppetöö alustamisel on vähemalt 23,5 aastat vana ja omab esmast juhiluba või juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks.

Koolitus lõppeb koolieksami ja tunnistuse väljastamine kehtiva täienduskoolituse standardi.


Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.
  • Mootorsõidukijuhi tervisetõend A-kategooria mootorratta juhtimist lubava märkega (väljastab perearst). Esmaõppesse õppima asudes ei tohi olla tõend vanem, kui 6 kuud.
  • Juhiluba (täiendõppe korral).

Kursus sisaldab algõppe korral:

  • Teooriaõpet 28 tundi (tunni pikkus 45 minutit).
  • Sõiduõpet 12 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit).

Kursuse pikkus esmaõppel on vähemalt 6 nädalat.

Kursus sisaldab täiendõppe (B-, C- või D- kategooria olemasolu) korral:

  • Teooriaõpet 10 tundi (tunni pikkus 45 minutit).
  • Sõiduõpet 10 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit).

Kursuse pikkus täiendõppel on vähemalt 2 nädalat.

Õppejõud: Dmitri Kolhonen.


Kursuse õppekavad:
A-kategooria ning A1- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise täiendusõppe õppekava
Eesti Maanteeameti nõuded mootorsõidukijuhile
Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded