Skip to main content

B-kategooria

Sõiduauto

Sõiduauto, täismassiga kuni 3500 kg ja millel peale juhikoha pole rohkem, kui 8 istekohta. Sama auto koos kerghaagisega.

B-kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamisel vähemalt 15,5 aastat vana.

Meie koolis on õppesõidukiks sõiduautod – Opel, Mitsubishi, Kia ja Toyota.

Kursuse pikkuseks on vähemalt 4 nädalat.

Koolitus lõppeb koolieksami ja tunnistuse väljastamine kehtiva täienduskoolituse standardi.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.
  • Mootorsõidukijuhi tervisetõend B-kategooria juhtimist lubava märkega (väljastab perearst). Kooli õppima asudes ei tohi olla tõend vanem, kui 6 kuud.

Kursus sisaldab:

  • Teooriaõpet 28 tundi (tunni pikkus 45 minutit).
  • Sõiduõpet 30 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit).
  • Esmaabi koolitus kestvusega 16 tundi (kui pole eelnevalt läbitud).

Lisaks peab B-kategooriat taotlev juht läbima:

  • Pimeda aja koolituse.
  • Juhi esmaõppe lõppaste koolituse.

Õppejõud: Pavel Pavlov, Dmitri Kolhonen, Sergey Karlyshev, Vyacheslav Boitsov.


Koolisõidueksami kontrollimise tingimused
Eesti Maanteeameti nõuded mootorsõidukijuhile
B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava
Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded