Skip to main content

Pimeda aja koolitus

Harjutatakse teooriaõppes (praktikumis) «Pimeda ajal sõiduki juhtimine» õpitut tavaliiklusega teel – tulede õiget kasutamist möödasõidul ja vastastikusel kohtumisel ning peatumisel, oludele vastava sõidukiiruse valikut, tähelepanu suunamist jms. Sõiduõpe on võimalik läbida ka nõuetele vastaval simulaatoril + B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi juhtimisõiguse saamiseks tuleb juhi esmaõppe algastme käigus läbida pimeda aja koolitus.

Koolitus võib olla ühe või kahepäevane.

Koolitus lõppeb koolieksami ja tunnistuse väljastamine kehtiva täienduskoolituse standardi.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.
  • Esmane juhiluba.
  • Autokooli tunnistus.
  • Kehtiv tervisetõend.

Õppejõud: Pavel Pavlov.


Eesti Maanteeameti nõuded mootorsõidukijuhile
Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded