Skip to main content

Esmaabi koolitus

Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse läbimine on kohustuslik kõigile, kes taotlevad esmakordselt juhitimisõigust. Kui esmaabikoolituse tunnistusel ei ole lõpptähtaega peale märgitud, siis kehtib see eluaeg.

Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse kestus on 16 tundi, millest ühe kolmandiku moodustab praktiline osa.

Esmaabi koolitusele võivad tulla ka teise kooli õpilased.

Koolitus lõppeb koolieksami ja tunnistuse väljastamine kehtiva täienduskoolituse standardi.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.

Õppejõud: Natalija Metelitza.


Kursuse õppekava
Eesti Maanteeameti nõuded mootorsõidukijuhile
Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded