Skip to main content

Lõppastme koolitus (talvesõit)

Lõppastme koolitust saab läbida kohe pärast esmase juhiloa omandamist.

Lõppastme koolitus tuleb läbida hiljemalt 24 kuu jooksul pärast esmaste juhilubade saamist. Koolitust on võimalik läbida aastaringselt, sest harjutused viiakse läbi aastaringselt kasutatavatel libedaradadel Tartus, Pärnus või Aseris.

Koolitus sisaldab:

  • Teooriaõpet 3 tundi (tunni pikkus 45 minutit).
  • Riskivältimise harjutuste praktikum 1 tund (45 minutit).
  • Säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi kujundamine 2 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit).
  • Libedasõidu riskivältimise harjutused libedasõidu õppeväljakul 1 tund (45 minutit).

Libedasõidu riskivältimise harjutused viiakse läbi OÜ Autosõit Tartu ja Aseri libedarajadel või OÜ Aide Autokool Pärnu libedarajal.

Koolitus võib olla ühe või kahepäevane. Trahv mitteilmumise eest 80 euro.

Koolitus lõppeb koolieksami ja tunnistuse väljastamine kehtiva täienduskoolituse standardi.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.
  • Esmane juhiluba.
  • Autokooli tunnistus.
  • Kehtiv tervisetõend.

Õppejõud: Pavel Pavlov.


Eesti Maanteeameti nõuded mootorsõidukijuhile
Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded