Skip to main content

FIE taksoveo
veokorraldaja

<

FIE taksoveo veokorraldaja 8h.

Koolitus lõppeb koolieksami ja tunnistuse väljastamine kehtiva täienduskoolituse standardi.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.

Õppejõud: Paul Paas, Viktor Romanov, Marina Vorobjova, Valeri Plotnikov.


Eesti Maanteeameti nõuded mootorsõidukijuhile
Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded

TAKSOJUHT

Taksojuhi sõidutab inimesi vastavalt nende soovile ühest kohast teise.

Mis töö see on?

Taksojuhi töö on inimeste sõidutamine vastavalt nende soovile ühest kohast teise. Taksojuhid töötavad kas taksofirmades või üksikisikuna litsentsi alusel.

Taksofirmadel on tavaliselt olemas dispetšerteenistus. Sellisel juhul teatab klient telefoni teel oma sõidusoovist dispetšerile ja viimane leiab taksojuhi, kes kliendile järele sõidab ja ta soovitud sihtpunkti toimetab. Kui taksojuhil parajasti klienti pole, teatab ta sellest raadio teel dispetšerile. See süsteem tagab, et taksojuht ei pea väga palju aega raiskama taksopeatuses kliente oodates. Ilma raadiosideta taksojuhid peavad tiheda konkurentsi tõttu klientide leidmiseks tublisti rohkem aega ja vaeva kulutama. Nad võtavad kliente peale taksopeatustest või teede äärest.

Tööpäeva alguses vaatab taksojuht üle oma auto tehnilise seisundi, vajadusel tangib masina või käib läbi autopesulast. Kergemad tehnilised viperused kõrvaldab ta enamasti ise, tõsisemate probleemide korral pöördub abi saamiseks autoremonditöökotta. (Suurematel taksofirmadel on oma remondibaas.) Edasine tööaeg on sisustatud klientide ootamise ja sõidutamisega. Kui klient istub taksosse, siis teatab ta juhile oma sõidusoovi. Alustades teekonda sihtpunkti poole, paneb taksojuht käima taksomeetri, mis arvestab tasu sõidu eest. Taksojuhi ülesanne on viia klient võimalikult kiiresti soovitud sihtkohta; optimaalse marsruudi valikul tuleb arvestada nii tee pikkuse kui ka läbitavusega. Vahel tahavad kliendid sõita läbi mitme sihtpunkti ja tekib olukordi, kus nende järele tuleb oodata. Selleks puhuks on taksode hinnakirjas kehtestatud ka ootetunnitasu. Sõidu eest tasumine käib kas sularahas või viimasel ajal järjest enam leviva kaardimaksena. Vastavalt kliendi soovile on taksojuht kohustatud väljastama ka kviitungi.

Taksojuhi töö ei ole ainult autojuhtimine – ta on teenindaja. Meeldiva teeninduse juurde kuulub klientidega suhtlemise oskus. Hakkama tuleb saada ka keeruliste klientidega. Hea inimeste tundmine aitab valida suhtlemise stiili ja sisu. Taksojuhid peavad kandma puhtaid, korrektseid rõivaid ja hoolitsema ka auto salongi puhtuse eest. Füüsilisest isikust ettevõtjana taksoteenust pakkuvail juhtidel tuleb lisaks kõigele eespool nimetatule hoida korras ka oma raamatupidamine või palgata selle ala spetsialist.

Millised on töötingimused?

Taksojuhi töövahend ja töökeskkond on tavaline sõiduauto, väikebuss või veotakso, milles on taksomeeter, raadiosaatja, telefon, tšekiraamat või tšekiväljastusseade. Alati peavad kaasas olema autodokumendid ja tegevusluba. Üldjuhul teenindavad taksojuhid kliente mingis kindlas piirkonnas (nt linnas või maakonnas), kuid kokkuleppel kliendiga tehakse ka pikemaid linnade ja maakondade vahelisi otsi. Halvad ilmastikuolud ja tihe liiklus muudavad taksojuhi töö pingeliseks. Taksojuhtide tööaeg on suhteliselt piiramatu. Oma tööaega korraldavad nad suuresti vastavalt isiklikule eelistusele. Mõned eelistavad sõita nädalalõppudel õhtuti-öösiti, kui on palju pidutsevaid kliente, teistel on väljakujunenud kindlad kellaajad ja/või oma klientuur tööpäevadel. Tööaega reguleeritakse mõistagi ka vastavalt sissetulekule – kui on vaja rohkem teenida, siis sõidetakse rohkem. Taksofirmades töötavad taksojuhid tavaliselt töögraafiku alusel, mille järgi tuleb tööpostil olla kas päevases või õhtuses vahetuses, samuti öösiti, nädalavahetustel ja pühade ajal.

Taksojuhi amet on seotud ka teatava riskiga, sest alati ei õnnestu hoiduda pahatahtlikest klientidest, kes oma sõidu eest tasumise asemel vägivallaga ähvardades juhi paljaks röövivad.

Aga nõuded tervisele?

Taksojuhi amet eeldab mõningast füüsilist vormi – aeg-ajalt tuleb tõsta autosse ja autost välja raskeid kohvreid ja pakke. Pidev autoroolis istumine võib kaasa tuua seljavalusid ja muid vähesest liikumisest tingitud hädasid. Nägemisteravus (ka prillidega korrigeeritud) peab olema täpne nii lühi- kui kaugnägemise osas. Ka värvinägemine peab olema puudusteta.

Milliseid teadmisi, oskusi ja iseloomuomadusi on selles ametis vaja?

Vajalik on vastava sõidukikategooria juhiluba. Taksojuhilt eeldatakse laitmatut autojuhtimisoskust; pikaajalist sõidukogemust loetakse suureks plussiks. Loomulikult peab taksojuht tundma taksovedude korraldust reguleerivaid õigusakte, kohaliku omavalitsusorgani kehtestatud taksovedude eeskirja nõudeid ja teeninduspiirkonda. Kui taksojuht on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), siis ta peab teadma FIE kutsetegevuse tulude ja kulude kujunemist ning maksude arvestamise korda. Möödapääsmatu on takso sideseadmete (raadiosaatja või telefoni) kasutamine ning suhtlemine ka muude kui kodumaiste klientidega (enamasti vene, soome, inglise või saksa keeles).

Taksojuhi litsentsi saamiseks tuleb läbida vastavad kursused ja sooritada eksam, kus kontrollitakse linnatundmist – tuleb teada linnaosi, tänavaid ja majanumbreid, tähtsamate hädaabi-, ameti-, kultuuri- ja meelelahutusasutuste (haiglad, muuseumid, teatrid) nimesid ja asukohti ning osata planeerida nendeni jõudmiseks optimaalne ehk võimalikult otsene ja vähe aega nõudev marsruut. Taksojuht peab suutma oma sõidukit juhtida, kiirendada ja peatada sujuvalt ja ohutult.

Kannatlikkus, rahulik meel ja abivalmidus aitavad toime tulla ka kõige kapriissemate klientidega.

Millised on nõuded haridusele ja väljaõppevõimalused?

Taksojuhile vajalikke teadmisi ja oskusi jagatakse vastavail ameti- ja täienduskoolitustel. Ametikoolitus on taksojuhile kohustuslik. Ametikoolitus sisaldab veondusalal töötavale autojuhile hädavajalikke teadmisi ja oskusi, mida sõidukijuhikoolitus ei hõlma või mis seda täiendavad. Väljaõppekoolituse kestab vähemalt 72 tundi, täienduskoolitus 35 tundi. Politsei kontrollib ametitunnistuse olemasolu. Taksojuhtide ametikoolitusi korraldatakse Tartu Kutsehariduskeskuses, Viljandi Ühendatud Kutsekoolis ja Suuremõisa tehnikumis. Lisaks annavad vajalikku väljaõpet Autokoolituse Keskuse OÜ, GOBUS Autokool OÜ, Narva Autom MTÜ, Norax Koolitus OÜ, Automool Mewo OÜ, Hedi TÜ, A-Autom OÜ, Taksokeskus OÜ ja Rethal Auto OÜ.

Millised on karjäärivõimalused ja tulevikuväljavaated?

Klientide nõudlus taksoteenuste järele on suurenenud ja sellest johtuvalt on järjest juurde vaja ka taksojuhte. Enamik taksojuhte töötab Tallinnas (umbes 1700) ja Tartus (umbes 450) ning nende linnade lähiümbruses. Suuremad taksofirmad on Tulika takso, Reval Takso, Logo Takso, Sõbra Takso, Krooni Takso, Pere Takso, Mercedes Takso, Tallinna Taksopark.

Sarnased ametid: bussijuht, veoautojuht, kraanajuht, tõstukijuht.

Sissetulek ja soodustused

Kuigi taksojuhid on valdavalt koondunud taksofirmade alla, teevad nad tegelikult oma tööd enamasti füüsilisest isikust ettevõtja staatuses, majandades ennast ise. Saadud tuludest tuleb osa loovutada taksofirmale, tasuda auto või töövahendite renti. Korraliku auto ja meeldiva teenindusoskusega taksojuhtidel on võimalik teenida hästi ja saada endale püsiklientuur.

Viited

Eesti Taksojuhtide Liidu koduleht – www.taksoliit.ee

Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse koduleht – www.ark.ee

Kirjeldus koostatud: oktoober 2007

 

ABIMATERJAL TAKSOVEOTEENUSE OSUTAMISE LOA TAOTLEJALE

Käesolev materjal viitab tähtsamatele õigusnormidele ja nõuetele, mis on vajalikud taksoveoloa ja sõidukikaardi taotlejale ning mida tuleb silmas pidada taksoveoteenuse osutamiseks loa taotlemisel kui ka juba antud teenuse osutamisel.

1 Taksoveo loa, sõidukikaardi ja taksojuhi teenindajakaardi taotlemiseks vajalike dokumentide esitamine

Võru Linnavalitsusele tuleb esitada:

Taksoveoloa taotlemiseks:

a) avaldus;

b) veokorraldaja määramist ja ametialast pädevust kinnitav dokument (FIE puhul taksojuhi kutsetunnistus);

c) isikut tõendav dokument.

Sõidukikaardi taotlamiseks:

a) avaldus;

b) taksomeetri adapteerimis- ja taatlemistunnistus;

c) sõiduki registreerimistunnistus, kus on märge sõiduki ülevaatuse kohta taksona;

d) renditud sõiduki puhul rendileping või muu kasutusleping;

e) isikut tõendav dokument

Taksojuhi teenindajakaardi taotlemiseks

a) avaldus;

b) isikut tõendav dokument

c) taksoveoluba

d) foto 3 x 4

e) isikute puhul, kes töötavad taksoveo omaniku juures töölepingu alusel, tuleb esitada vastav tööleping

f) taksojuhi kutsetunnistus

Enne taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv:

Sõidukikaardi riigilõiv 19,17 €

Taksoveoloa riigilõiv 63,91 €

Vajalike dokumentide esitamise, nende õigususe ning andmete kontrollimise järgselt äri- ja karistusregistris väljastatakse taksoteenuse osutamise loa taotlejale taksoveoluba, teenindajakaart ning sõidukikaart (või mõni loetelust).

2 Nõuded taksoteenuse osutajale

2.1 Üldsätted taksoveoteenuse osutajale

Reguleerib Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus „Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri“ (§ 15)

(1) Taksovedu võib korraldada vedaja, kellel on taksoveoluba.

(2) Taksoveoluba annab vedajale õiguse teenindada sõitjaid vedaja registreerimisjärgse omavalitsusüksuse haldusterritooriumil (edaspidi põhiline teeninduspiirkond). Põhiliseks teeninduspiirkonnaks võib omavalitsusorganite omavahelisel kokkuleppel olla ka teise omavalitsusüksuse haldusterritoorium.

(3) Taksoveoluba annab vedajale õiguse teenindada sõitjaid ka sõiduks põhilisest teeninduspiirkonnast väljaspool asuvasse, sõitja poolt soovitud punkti. Pärast sõitja teenindamise lõpetamist väljaspool põhilist teeninduspiirkonda peab takso pöörduma sinna tagasi ja võib sõitjaid teenindada ainult tagasisuunal.

(4) Taksodena kasutatavad sõidukid peavad olema ehitatud sõitjate veoks.

(5) Tee omanik määrab liiklusohutuse nõudeid järgides kohad, kus takso võib seista kliendi ootel (v.a. tellitud takso).

(6) Taksona kasutataval sõidukil peavad olema alljärgnevad taksotunnused:

1) sõiduki katusel sisevalgustusega plafoon, mille esiküljel on ainult sõna TAKSO minimaalse tähemärgi kõrgusega 4 cm;

2) «Mõõteseaduse» nõuete kohaselt metroloogilise kontrolli läbinud mootorsõidukiga kohandatud taksomeeter ning sellele taksomeetrile sobiv printer;

3) hinnakiri.

(7) Sõidukil, mille kohta ei ole välja antud sõidukikaarti taksoveoks, on keelatud kasutada taksotunnuseid või seda matkivat tunnust. Taksoveoteenuse mitteosutamisel peavad olema eemaldatud plafoon ja hinnakiri.

(71) Taksotunnuse või seda matkiva tunnuse kasutamiseks käesoleva määruse tähenduses loetakse kui:

1) sõidukile on paigaldatud plafoon, mis sarnaneb lõike 6 punktis 1 nimetatud plafoonile või millega luuakse sõitjale ebaõige ettekujutus, et tegemist on taksoga, või 2) sõidukisse on paigaldatud taksomeeter või

3) nähtavale kohale sõidukile või sõidukisse on paigaldatud hinnakiri, mis sisaldab tasulise sõitjateveo teenuseid.

(8) Kõik taksomeetrisse sisestatud taksoteenuste tariifid peavad olema kantud taksomeetri kohandamise tunnistusele.

(9) Vajaduse korral võib omavalitsusüksus töötada välja ja kehtestada taksojuhi teenindajakaardi vormi ja andmete loetelu ning teenindajakaardi kasutamise korra. Taksojuhi teenindajakaart on taksojuhi kohta sõitjale informatsiooni andev dokument.

(10) Vedaja registreerimiskoha järgne omavalitsusüksus võib kehtestada taksoteenuste loetelu, millele vedaja määrab taksoteenuste tariifid. Omavalitsusüksus võib kehtestada nõuded teenuste hinnakirja vormile.

(11) Vedajal on oma teenuse reklaamimisel keelatud mis tahes üksiku taksoteenuse tariifi eraldi esiletõstmine.

2.2 Üldnõuded taksoteenuse osutajale

Reguleerib Ühistranspordiseadus (§37)

(1) Taksoveoloa taotlejal ja omajal peab olema hea maine. Mainet peetakse heaks, kui teda ei ole karistatud esimese astme kuriteo eest või rohkem kui ühe korra tahtliku teise astme kuriteo eest või autoveoseaduse §-s 311, liiklusseaduse §-s 202, 204, 208, 210, 213, 217, 220, 225, 244, 252, 255 või 256, maksukorralduse seaduse §-s 1531, 1532, 154, 1541 või 1552, vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-s 62 või 63, välismaalaste seaduse §-s 300, tarbijakaitseseaduse §-des 45–471, keeleseaduse §-des 36 ja 37, käesoleva seaduse § 542 lõigetes 3 ja 4, §-s 543 või 545 sätestatud väärteo eest või karistusandmed on karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud. Mainet peetakse heaks ka juhul, kui taksoveoloa taotlejat või omajat on nimetatud õigusrikkumiste eest karistatud, kuid menetluse tulemusel leitakse, et konkreetsel juhul tuvastatud asjaolude põhjal oleks hea maine kaotamine ebaproportsionaalne.

(2) Taksoveoloa taotleja ja omaja peavad määrama veokorraldaja, kes vastab käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud nõuetele, kes on ametialaselt pädev korraldama sõitjate vedu ning kes vastutab taksoveoloa omaja juures töökorralduse, töötasustamise, veokorralduse, töö- ja puhkeaja reguleerimise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse ja keskkonnakaitse eest. Füüsilisest isikust ettevõtjast taksoveoloa taotleja või omaja võib ühtlasi olla ka veokorraldaja. Taksoveoloa omaja võib ajutiselt, kuid mitte üle kuue kuu, tegutseda veokorraldajata, kui sellise olukorra on põhjustanud veokorraldaja pikaajaline töövõimetus või surm. Isik võib olla veokorraldajaks ainult ühe vedaja juures.

(3) Taksoveoloa taotlejal ja omajal peab olema hea majandusseisund. Majandusseisundit peetakse heaks, kui kohus ei ole välja kuulutanud tema pankrotti ja tal puuduvad maksuvõlad või maksuvõlgade tasumine on ajatatud.

2.3 Nõuded taksoteenuse hinnale ja tariifile ning taksomeetri kohaldamiseks

Reguleerib Ühistranspordiseadus (§24)

(3) Taksoveo sõidukilomeetri tariifid ja ajatariifid ning muude teenuste hinnad (edaspidi taksoteenuste tariifid) määrab vedaja. Vedaja registreerimiskoha järgne omavalitsusüksus võib kehtestada taksoteenuste loetelu, millele vedaja määrab taksoteenuste tariifid. Teeliikluses osutatavate taksoteenuste tariifide määramisel ning rakendamisel peab vedaja järgima järgmisi nõudeid:

1) kõik vedaja kehtestatud taksoteenuste tariifid peavad olema programmeeritud taksole paigaldatud taksomeetrisse, mis on läbinud mõõteseaduse nõuete kohase metroloogilise kontrolli, mootorsõidukiga kohandatud ning varustatud sellele taksomeetrile sobiva printeriga;

2) taksojuht peab andma taksoteenuse kasutajale taksomeetri printeril trükitud kviitungi, millele on märgitud vedaja nimi ja registrikood, sõiduki registreerimismärk, teenuse osutamise kuupäev ning alguse ja lõpu kellaaeg, kasutatud tariifid, osutatud teenuse maht ja maksumus kõigi kasutatud tariifide lõikes ning üldmaksumus;

3) taksol võib kasutada nõuetele vastavat taksomeetrit ka ilma printerita tingimusel, et taksomeetrisse programmeeritud taksoteenuste tariifide ümberlülitamine toimub üksnes automaatselt. Sellel juhul peab taksojuht andma taksoteenuse kasutajale vedaja rekvisiitidega blanketil käsitsi täidetud kviitungi osutatud taksoteenuse kuupäeva, kellaaja ja üldmaksumuse kohta.

(4) Taksomeetri kohandamine on nõuetekohase metroloogilise kontrolli läbinud taksomeetri paigaldamine mootorsõidukile, taksomeetri reguleerimine ja näitude kontrollimine ning taksomeetri ja selle ühenduste, mis võimaldavad muuta mõõtetulemust, plommimine ettevõtja poolt, kelle pädevust on hinnatud mõõteseaduse § 5 kohaselt ja kes omab nõuetekohast pädevust tõendavat tunnistust. Taksomeetri kohandamise tingimused ja korra ning lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

2.4 Taksojuhi kohustused ja keelud

Reguleerib Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus „Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri“ (§ 16)

(1) Taksojuht on kohustatud:

1) panema takso armatuurlaua paremale poole nähtavale kohale taksole väljastatud sõidukikaardi või selle koopia, v.a juhul, kui taksojuhile on väljastatud teenindajakaart, ja esitama selle originaali kontrollimisõigusega ametiisikule esimesel nõudmisel;

2) panema takso parempoolse tagaukse aknale (sisse- ja väljapoole) ja armatuurlaua paremale poole nähtavale kohale selgelt loetava ja arusaadava hinnakirja, mis vastab taksomeetri kohandamise tunnistusele;

3) teenindamise algul lülitama sisse taksomeetri;

4) olema korrektselt riietatud ja käituma viisakalt;

5) abistama sõitjaid pagasi paigutamisel;

6) sõitma sihtkohta lühimat või sõitja poolt soovitud teed mööda;

7) omama piisavalt vahetusraha;

8) andma vastavalt sõitja soovile informatsiooni kavandatava sõidu võimaliku maksumuse kohta.

9) paigutama taksomeetri sõitjale nähtavale kohale esipaneelil.

(2) Taksojuht on kohustatud andma taksoteenuse kasutajale taksomeetri printeril trükitud kviitungi, millele on märgitud vedaja nimi ja registrikood, sõiduki registreerimismärk, teenuse osutamise kuupäev ning alguse ja lõpu kellaaeg, tariifid, osutatud teenuse maht ja maksumus kõigi kasutatud tariifide lõikes ning üldmaksumus.

(3) Taksojuhil on keelatud:

1) sõitja nõusolekuta teenindada samaaegselt teisi isikuid;

2) mõjuva põhjuseta keelduda sõitja teenindamisest;

3) sõitja nõusolekuta lubada sõidu ajal olla taksos kõrvalistel isikutel;

4) hoida taksos sõitja teenindamiseks mittevajalikke ja sõitjat segavaid esemeid;

5) nõuda sõitjalt taksomeetri näidust kõrgemat sõidutasu;

6) suitsetada taksos või lubada suitsetada teistel isikutel;

7) tülitada isikuid taksoteenuse pakkumisega;

8) teenindada sõitjat rikkis taksomeetri või printeriga.

9) vallata või kasutada taksomeetri tööd häirivat ja sellega sõitjat petta võimaldavat seadet.

(4) Taksojuhil on õigus reisija teenindamisest keelduda, kui:

1) sõitja on ilmsete joobetunnustega;

2) sõitja on taksot määrivates riietes;

3) sõitja keeldub ettemaksu tasumisest sõiduks väljapoole põhilist teeninduspiirkonda;

4) sõitja käitumise tõttu või muudel asjaoludel võib oletada, et taksojuhi, tema vara või sõiduki turvalisus ei ole tagatud;

5) sõitja soovib vedada paragrahvi 9 lõikes 5 sätestatud keelatud pagasit;

6) sõitjaid on rohkem, kui taksos on sõitjatele istekohti sõiduki registreerimistunnistuses ette nähtud;

7) taksoplafooni valgustus ei ole sisse lülitatud, v.a takso seismisel taksopeatuses.

3 Sõitja õigused ja kohustused

Reguleerib Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus „Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri“ (§17)

(1) Sõitjal on õigus:

1) taksot saada ettetellimisega soovitud kohta, taksopeatusest või väljaspool taksopeatust käega märku andes;

2) keelduda tellitud taksost, kui takso ei vasta tellimisel esitatud erinõuetele;

3) saada taksojuhilt sõidu lõppedes kviitungit.

(2) Taksopeatusest on õigus saada taksot väljaspool järjekorda:

1) alla 4-aastase lapsega isikul;

2) nähtavate puuetega inimesel või puuet tõendava dokumendi alusel;

3) õnnetusjuhtumi läbi kannatanul;

4) rasedal.

(3) Sõitja võib taksopeatusest valida endale sobivat taksot. Peatuses seisvad teised taksod peavad võimaldama sellele väljasõidu peatusest.

(4) Akende avamine ja raadio sisselülitamine võib toimuda ainult sõitja ja taksojuhi vastastikusel kokkuleppel.

(5) Sõitja pagas või kaasasolevad esemed ei tohi kahjustada takso salongi või sõidukit, takistada pakiruumi luugi sulgemist ega koormata taksot üle.

(6) Sõitjal on keelatud kahjustada sõidukit või salongi sisemust. Sõitja on kohustatud tekitatud kahju hüvitama.

(7) Sõitja peab tagama, et temaga kaasasolevad lemmikloomad ei kujutaks ohtu sõidukis viibijatele ning ei kahjustaks või määriks sõiduki salongi.

(8) Sõitjal ja temaga kaasas olevatel lastel on keelatud sõidu ajal segada taksojuhti ja tõmmata tema tähelepanu kõrvale takso juhtimiselt.

(9) Sõitjal on keelatud nõuda taksojuhilt liikluseeskirjade rikkumist.

3.1 Sõidu eest tasumine

Reguleerib Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus „Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri“ (§18)

(1) Taksosõidu eest tasub sõitja taksomeetri näidu järgi.

(2) Rikkis taksomeetri ja printeri puhul või nende puudumisel on sõitjal õigus teenuse eest tasumisest keelduda.

(3) Sõitjal on keelatud jätta arve tasumata takso kasutamise eest vastavalt taksomeetri näidule või takso tellimise tasu vastavalt taksomeetri näidule.

(4) Pagasi eest sõitja eraldi tasuma ei pea, v.a juhul kui asjaomane omavalitsusüksus ei ole seda eraldi teenusena kehtestanud.

(5) Taksojuhil on õigus sõidul väljapoole põhilist teeninduspiirkonda nõuda sõitjalt osalist või täielikku ettemaksu, arvestades oletatavat sõidu pikkust. Ettemaksu kohta peab taksojuht andma sõitjale vormikohase kviitungi. Tasaarvlemine takso kasutamise eest toimub sõidu lõpul.

(6) Ettetellitud takso kasutamisest loobumisel peab sõitja tasuma ettetellimistasu ja arve vastavalt taksomeetri näidule, v.a kui takso ei vasta tellimisel esitatud erinõuetele.

(7) Sõitja poolt õigusrikkumise toimepanekul (sh avaliku korra rikkumine, sõidutasu maksmisest keeldumine) on taksojuhil õigus toimetada sõitja lähimasse politseiasutusse sõitja kulul.